Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu Üyelik Sözleşmesi, Taksit Market Elektronik Hizmetler ve Tic. A.Ş. (bundan sonra “www.taksitmarket.com” veya Taksit Market olarak da anılacaktır.) ile www.taksitmarket.com” sitesine üye olmak isteyen “Üye” arasında akdedilmektedir.

Bu Üyelik Sözleşmesi, “www.taksitmarket.com” sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden Üye tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İlgili sözleşme, söz konusu onaylama anından itibaren geçerli hale gelir.

Üye, “www.taksitmarket.com” sitesine Üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Üye: www.taksitmarket.com” sitesine üye olan ve bu adreste sunulan hizmetlerden bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun şekilde yararlanan kişiler.

Alıcı: www.taksitmarket.com” adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan Üye

Site: www.taksitmarket.com” isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Hizmetler: Site içerisinde Üyelerin, Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “www.taksitmarket.com” tarafından sunulan hizmetler (“Hizmet” olarak anılacaktır.)

3. Konu ve Kapsam

Üyelik Sözleşmesi’nin konusu “www.taksitmarket.com” sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamı; site içerisinde yer alan kullanım şartlarına, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak “www.taksitmarket.com” tarafından yapılmış olan tüm açıklama, yazı ve bildirimleri içermektedir.

Üye, Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan “www.taksitmarket.com” tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan her türlü beyanı kabul etmiş olmaktadır.

Üye ve “www.taksitmarket.com”, sözleşme kapsamında yer alan beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul ve taahhüt eder.

4. Hizmet ve Hizmetin Kapsamı
 

www.taksitmarket.com” tarafından sunulacak hizmetler, elektronik ortamda mevzuat kapsamında alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

 “www.taksitmarket.com”, site “hizmetler”inde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “www.taksitmarket.com” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak “Üye”lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, “www.taksitmarket.com” tarafından, “Site”de yer almak üzere “Üye”lere duyurulur.

 “www.taksitmarket.com” tarafından “hizmetler”de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, “Üye” tarafından kabul edilmiş sayılır.

5. Hizmetten Faydalanma Şartları

Üyeliğin başlayabilmesi için; “Üye”nin “www.taksitmarket.com” internet sitesi üzerinden Üyelik Başvuru Formu’nu doldurmak sureti ile kaydolması, formda talep edilen bilgileri sisteme girmesi, bu kayıt işleminin “www.taksitmarket.com” tarafından onaylanması gerekmektedir. Üyelik işlemi tamamlanmadan Üyelik sözleşmesinde "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

"Site"ye Üye olabilmek için reşit olmak ve “www.taksitmarket.com” tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak şartı aranır. Bu şartları karşılamayan kişilerin “www.taksitmarket.com” sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır. "Üye", “www.taksitmarket.com” tarafından üyelik başvurusunun eksik veya yanlış bilgi grişi ve sair nedenler ile reddedilebileceğini kabul eder.

6. Hak ve Yükümlülükler

6.1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesini kullandığı veya siteden verilen hizmetlerden faydalandığı sırada; bu sözleşmede belirtilen hükümlere, “www.taksitmarket.com” internet sitesinde yer alan ve bundan sonra yer alacak duyurulara, tüm mevzuat ve sair yasal düzenlemelere uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesini kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı veya sair biçimlerde 3. kişileri rahatsız ve taciz edici şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesini kullandığı veya hizmetlerinden faydalandığı sırada internet güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğini, “www.taksitmarket.com” internet sitesine doğrudan veya dolaylı olarak virüs göndermeyeceğini; benzer biçimlerde sistemin veya diğer Üyelerinin internet güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek fiillerden kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesinin diğer üyelerinin bilgilerine ulaşmamayı ve bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; işbu sözleşmede yer alan gizlilik hükümlerine sonuna kadar riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesine giriş için kullanacağı Üye adı ve parola-şifre bilgilerini gizli tutacağını, 3. şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Sözkonusu bilgilerin tüm sorumluluğu münhasıran “ÜYE”ye ait olup; bu konuda “Taksit Market”e sorumluluk yüklenemez.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesine girişte kullanacağı cihazlar(bilgisayar, akıllı telefon, tablet, laptop vs.) ile sisteme giriş araçlarının güvenliğinden bizatihi münhasıran sorumlu olup; bu konularda “Taksit Market”e sorumluluk yüklenemez.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesine üye kaydı yaptığı sırada verdiği ve güncellediği bilgiler ile ve hizmet alırken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. “www.taksitmarket.com”un “Üye” tarafından sisteme girilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlülüğü olmadığı gibi; söz konusu bilgi ve içeriklerin gerçek dışı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumluluğu bulunmamaktadır.

“Üye”; “www.taksitmarket.com”un yazılı onayı olmadan, işbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

“Üye” nin “www.taksitmarket.com” internet sitesi üzerinden yapabileceği hukuka aykırı ve/veya 3. kişilere zarar verici işlemlerinin tamamının sorumluluğu münhasıran Üye’ye ait olup; bu durumlarda “www.taksitmarket.com”a sorumluluk yüklenemez.

“Üye”; www.taksitmarket.com internet sitesinin tüm fikri mülkiyet haklarının “www.taksitmarket.com”a ait olduğunu bilmekte olup; bu fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek biçimde siteden resim, yazı ve sair fikri mülkiyeti içeriği kopyalamayacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını; sair biçimlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. “Üye”; "Üye ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari ünvan gibi yasal haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda 3. şahıslardan gelebilecek tüm sorumluluk münhasıran “Üye”ya ait olacaktır.

“Üye”; “www.taksitmarket.com” internet sitesini ve verilen hizmetleri yalnızca sitede belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanacağını; herhangi bir biçimde başka hiçbir amaç için kullanmayacağını; bu kuralın ihlal edilerek amaç dışı kullanım durumlarında tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını; böyle bir durumda “www.taksitmarket.com”a sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul eder.

“Üye”; “www.taksitmarket.com”, iştiraki şirketler ve ortak çalışma yürüttüğü tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece “www.taksitmarket.com”, iştiraki şirketleri ve ortak çalışma yürüttüğü tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS ve sair iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini “www.taksitmarket.com” internet sitesine iletmek yükümlülüğündedir.

“Üye”; bu maddede belirtilen yükümlülüklerinden bir veya daha fazlasını ihlal eder ise; “www.taksitmarket.com”un sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. Bu ve benzeri ihlallerden kaynaklı tüm yasal sorumluluk “Üye”ya ait olup; “www.taksitmarket.com”un zararlarını talep hakkı saklıdır.

6.2. “www.taksitmarket.com”un Hak ve Yükümlülükleri

“www.taksitmarket.com”un; her zaman için önceden haber vermeksizin “Üye”nin Üyeliğini sona erdirme, “Üye”ye verilen hizmetleri sona erdirme ve bilgilerini silme hakkı bulunmaktadır.

“www.taksitmarket.com”un; “Üye”nin internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, “Üye”ye verilen hizmetler ve sair sistem bilgilerini toplama hakkı bulunmaktadır. Bu bilgiler yargı makamları veya resmi makamlar tarafından talep edildiğinde “www.taksitmarket.com” tarafından ilgili makamlara verilebilecektir.

www.taksitmarket.com” internet sitesi üzerinden Üyeler veya 3. kişiler tarafından içerikler yayınlanabilir. Bu içeriklerin tüm yasal sorumluluğu yayınlayana ait olup; “www.taksitmarket.com”a sorumluluk yüklenemez.

www.taksitmarket.com”; internet sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine bağlantı verebilir. Sözkonusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen web siteleri ve hizmetlere ilişkin “www.taksitmarket.com”un herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

www.taksitmarket.com”; üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek için üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda bulunabilir, üyelerin site kullanım hareketlerinin kayıtları saklayabilir, üyelerin bu amaçla kişisel bilgilerini kullanabilir.

www.taksitmarket.com”; internet sitesinin güvenliği için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirler alınmıştır. “www.taksitmarket.com” internet sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlalleri nedeni ile üyeler ve 3. kişilerin uğradığı zararlardan “www.taksitmarket.com”in sorumluluğu bulunmamaktadır.

www.taksitmarket.com”; dilediği zaman “www.taksitmarket.com” internet sitesinin içeriğini, dizaynını, kullanım şartlarını, verilen hizmetleri değiştirebilir, bir kısım hizmetleri sona erdirebilir veya internet sitesini kapatabilir.

www.taksitmarket.com”; Üyelik Sözleşmesi’nin hüküm ve şartlarını dilediği zaman gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde üyeliği devam tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

Gizlilik Yükümlülükleri

Gizlilik hükümleri yukarıda tarafların hak ve yükümlülükleri maddelerinde ve www.taksitmarket.com internet sitesinin “Taksit Market Bilgi Gizliliği ve Sistem Güvenliği Taahhütnamesi”nde gösterilmiştir. “Taksit Market”, üyelere ait bilgileri işbu düzenlemeler hilafına kullanmayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

www.taksitmarket.com internet sitesinin alan adı, görselleri, verilen hizmetin özgünlüğü dahil fikri mülkiyet ve telif hakkı kapsamındaki tüm hakları münhasıran “www.taksitmarket.com”a ait olup; “Üye” bu hakları ihlal edebilecek herhangi bir fiilde bulunmamayı; aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Sözleşme Değişiklikleri

“www.taksitmarket.com”; tek taraflı olarak işbu sözleşmenin tamamını veya bir kısım hükümlerini dilediği zaman “www.taksitmarket.com” internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir. Değişiklik halinde mevcut tüm üyeler değişikliklere uymak yükümlülüğündedir.

Mücbir Sebepler

“www.taksitmarket.com”; mevzuat ve yargı içtihadları ile mücbir sebep sayılan bir durumun ortaya çıkması halinde işbu sözleşme uyarınca yükümlülüklerini askıya alabilir; www.taksitmarket.com internet sitesini ve bu site üzerinden verdiği hizmetleri durdurabilir. Mücbir sebebin “www.taksitmarket.com” açısından makul sayılabilecek bir süreden daha fazla uzaması halinde “www.taksitmarket.com” mücbir sebep nedeni ile işbu sözleşmeyi feshedebilir. Mücbir sebepten kaynaklı olarak “www.taksitmarket.com” tarafından yükümlülüklerinin askıya alınması veya sözleşme feshi durumunda “Üye”nin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve “www.taksitmarket.com” Kayıtlarının Geçerliliği

İşbu sözleşmeden kaynaklı doğabilecek ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

“Üye” bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “www.taksitmarket.com” internet sitesi içeriği ve veri tabanında Üyeya ilişkin tutulan bilgiler ile “www.taksitmarket.com”in ticari, defter kayıt ve belgelerinin tek, münhasır, kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Sona Ermesi - Feshi

İşbu sözleşme “Üye” veya “www.taksitmarket.com” tarafından Üyeliğin iptal edilmesi hallerinde sona erer.

“www.taksitmarket.com”; “Üye”nin üyeliğini işbu sözleşme şartları ihlali nedeni ile tek taraflı olarak iptal edebilir; sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir durumda var ise “www.taksitmarket.com” ayrıca ihlal nedeni ile zararlarını da “Üye”den talep edebilir.

Yürürlülük

İşbu sözleşme; “Üye’nin www.taksitmarket.com adresinde bulunan Üyelik Başvuru formunu doldurması ve işbu sözleşmeyi internet sitesi üzerinden okuması ve sözleme şartlarını kabul ederek gerekli onayı internet sitesi üzerinden vermesi ile yürürlüğe girmiştir.